Z.P.B.M. MOSTY Sp. z o.o.
ul. Lotników 3
65-714 Zielona Góra

tel. 68 327 18 11
fax 68 451 97 15
 
e-mail: biuro@mosty.zgora.pl
              mosty@pbdim.com.pl
NIP: 929-17-59-756
REGON: 080099000

KRS nr 258401 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto bankowe: Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze
nr 02 1930 1060 2260 0244 0837 0001

Kapitał Zakładowy: 5492000PLN