Budowa mostu przez rz. Gniła Obra w ciągu obejścia drogowego miasta Babimost w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i nr 304


Opis obiektu:
 • obiekt trzyprzęsłowy
 • długość całkowita 120,88m
 • szerokość całkowita 13,75m
 • posadowienie na palach wielkośrednicowych wierconych o zmiennej średnicy od 1,42 do 1,2m
 • przyczółki żelbetowe z korpusami w kształcie litery C
 • filary o konstrukcji ścianowej połączonej przeponą zwieńczone oczepem
 • ustrój nośny o konstrukcji stalowej zespolonej ze współpracującą płytą żelbetową oraz z prefabrykowanej z belek typu "Kujan" zespolonej płytą żelbetową
 • izolacja z papy termozgrzewalnej
 • balustrady stalowe o wysokości 1,20m
 • obustronna stalowa bariera energochłonna typu SP-06/M wzmocniona
 • nawierzchnia jezdni dwuwarstwowa:
          - warstwa ochronna - asfalt twardolany gr. 0,045m
          - warstwa ścieralna - mieszanka SMA gr. 0,04m
 • nawierzchnia na chodnikach - gr. 0,006m z żywic poliuretanowych
 • dylatacja szczelna modułowa

   
   


    POWRÓT