Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 2 w km 27+530 w miejscowości Boczów


 • Obiekt sześcioprzęsłowy o dł. 123,3 m i szer. 11,2 m
 • Zakres wykonanych robót:
   - naprawa ubytków betonu elementów podpór i przęseł
   - wymiana krawężników z polibetonu na kamienne
   - wykonanie nowego wypełnienia chodników
   - wymiana warstw bitumicznych nawierzchni oraz izolacji przeciwwodnej w obrębie jezdni

   
       POWRÓT