Budowa mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 18 w km 69+659 k/m Golnice

 • Obiekt mostowy trzyprzęsłowy ciągły o rozpiętościach przęseł 3 x 57,3 m;
 • Szerokość obiektu 14,55m;
 • Posadowienie przeprawy mostowej stanowią pale wielkośrednicowe fi 150 cm;
 • Ustrój nośny o powierzchni 2500 m2, kablobetonowy, sprężany podłużnie i poprzecznie wykonany z betonu klasy B45;
 • Przyczółki wykonane jako masywne o średniej wysokości 9,0 m, filary natomiast jako żelbetowe pełnościenne o wysokości 5,5 m z obmurówką kamienną granitową;
 • Na obiekcie zastosowano: dylatacje wielowkładkowe D240 i jednowkładkowe D75, wpusty mostowe żeliwne; bariery stalowe typu SP-06/M/1, balustradę stalową szczeblinkową;
 • Nawierzchnię na obiekcie stanowi dwuwarstwowy beton asfaltowy, natomiast na chodnikach żywica epoksydowo-poliuretanowa gr.3 mm;
 • Płyta pomostu chroniona jest izolacją bitumiczną z papy termozgrzewalnej;
 • Skarpy i stożki przykryte są częściowo materacami kamiennymi a częściowo obsiane trawą;    POWRÓT