Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 31 w km 116+924 przez kanał Racza Struga w miejscowości Górzyca

Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa nowego obiektu.
  • obiekt jednoprzęsłowy o dł.9,2 m i szer. 15,16 m
  • posadowienie bezpośrednie w ściankach szczelnych
  • podpory żelbetowe
  • ustrój nośny - belki prefabrykowane strunobetonowe typu DS 9 wraz z płytą żelbetową zespalającą
      POWRÓT