Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 32 nad płn. kanałem Obry w m. Kopanica


Konstrukcja mostu:
 • ustrój ramowy trzynawowy;
 • całkowita długość mostu 26,99m;
 • rozpiętość teoretyczna przęseł 8,32m+10,28m+8,39m;
 • całkowita szerokość mostu 12,10m;
 • szerokość jezdni 7,80÷7,90m;

  Cel remontu:
 • wymiana izolacji pomostu;
 • wykonanie części chodnikowych i jezdni;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu na moście;
 • poprawa estetyki mostu;
    POWRÓT