Budowa obieków mostowych na północnym obejściu Nowej Soli w ciągu drogi krajowej nr 3 Świnoujście-Jakuszyce od km 293+930 do km 309+090


 • Wiadukt WA-7
   - obiekt jednoprzęsłowy o dł. 11,92 m i szer. 17,58 m
   - posadowienie bezpośrednie
   - podpory ściany żelbetowe
   - ustrój nośny z belek strunobetonowych typu Kujan oraz nadbetonu

    • Wiadukt WA-8
   - obiekt jednoprzęsłowy o dł.28,2 m i szer. 16,55 m
   - posadowienie bezpośrednie
   - podpory ściany żelbetowe
   - ustrój nośny sprężony - dwa dźwigary kablobetonowe z płytą żelbetową

   
    • Most MA-6 przez rzekę Czarną Strugę
   - obiekt jednoprzęsłowy o dł. 25,29 m i szer.14,13 m
   - posadowienie bezpośrednie
   - podpory ściany żelbetowe
   - ustrój nośny sprężony - dwa dźwigary kablobetonowe z płytą żelbetową
 • Most MA-3 przez rzekę Śląską Ochlę
   - obiekt jednoprzęsłowy o dł. 21,78 m i szer. 14,13 m
   - posadowienie bezpośrednie
   - podpory ściany żelbetowe
   - ustrój nośny sprężony - dwa dźwigary kablobetonowe z płytą żelbetową    POWRÓT