Budowa mostu przez rzekę Czarna Struga w ciągu drogi łączącej
ul. Przemysłową z drogą krajową nr 3 w rejonie ul. Kościuszki
w Nowej Soli


Opis obiektu:
 • obiekt jednoprzęsłowy
 • długość całkowita 29,54m
 • szerokość całkowita 14,12m
 • posadowienie na palach żelbetowych wbijanych
 • przyczółki żelbetowe masywne
 • ustrój nośny z 22 belek strunobetonowych typu "Kujan" l=17,64 m zespolonych z warstwą nadbetonu
 • izolacja z papy termozgrzewalnej
 • balustrady stalowe o wysokości 1,20m
 • obustronna stalowa bariera energochłonna typu SP-06/M wzmocniona
 • nawierzchnia jezdni dwuwarstwowa:
      - warstwa ochronna - asfalt twardolany gr. 0,04m
      - warstwa ścieralna - beton asfaltowy gr. 0,05m
 • nawierzchnia na chodnikach gr. 0,004m z żywic poliuretanowych
 • dylatacja bitumiczna


   


    POWRÓT