Budowa wiaduktów w ciągu południowej obwodnicy Sulechowa.


 • Wiadukt WD-1 nad drogą gminną

   - obiekt jednoprzęsłowy swobodnie podparty z ustrojem nośnym wykonanym jako płyta żelbetowa monolityczna o rozpiętości 18,70m i szerokości 13,12m
   - przęsła oparte na masywnych betonowych przyczółkach za pomocą łożysk elastomerowych
   - obiekt posadowiony na palach żelbetowych wbijanych
    • Wiadukt WD-2 nad drogą wojewódzką nr 278

   - obiekt jednoprzęsłowy swobodnie podparty z ustrojem nośnym wykonanym jako płyta żelbetowa monolityczna o rozpiętości 21,70m i szerokości 13,31m
   - obiekt posadowiony na palach żelbetowych wbijanych;
    • Wiadukt WD-3 nad drogą krajową nr 3

   - obiekt czteroprzęsłowy, ciągły z ustrojem nośnym wykonanym jako płyta żelbetowa monolityczna o rozpiętości 10,0m + 19,5m + 19,5m + 10,0m i szerokości 11,90m
   - obiekt posadowiony na palach żelbetowych wbijanych;
   


    POWRÓT