Remont wiaduktu drogowego nad koleją i drogą wojewódzką w ciągu drogi krajowej nr 3 w km 269+856 w Sulechowie

 • Obiekt o konstrukcji ramowej 6-cio przęsłowej,
     długości całkowitej120,12 m i szerokości 11,2 m
 • Zakres wykonanych robót:
  - wymiana 6 belek strunobetonowych WBS
  - rekonstrukcja płyty betonowej
  - warstwa wyrównawcza wraz z izolacją
  - elementy wykończeniowe i zabezpieczające na moście
  - remont podpór
  - dozbrojenie słupów wraz z wykonaniem torkretu    POWRÓT