Modernizacja wiaduktu nad linią kolejową Wolsztyn-Zbąszyń oraz Wolsztyn-Kargowa w ciągu ul. Bohaterów Bielnka w m. Wolsztyn

 • Trzyprzęsłowy obiekt ciągły o rozpiętościch przęseł 6,76 + 23,97 + 6,76 m;
 • Szerokość obiektu: 8,46 m;
 • Posadowienie obiektu pozostało bez zmian;
 • Wykonano wzmocnienie łukowych sklepień wiaduktu poprzez dodatkowy żelbetowy płaszcz, na górnych powierzchniach istniejących sklepień oraz filarów odpowiednio za pomocą kotew stalowych zespolony z istniejącymi sklepieniami;
 • Ustrój nośny wykonano jako żelbetową płytę o gr. 0,29-0,34 m opartą na ściankach pachwinowych przęseł a w obrębie przyczółków na ich skrzydłach i pionowych płaszczach wzmacniających te ściany pachwinowe i skrzydła;
 • Płyta pomostu chroniona jest izolacją z papy termozgrzewalnej o gr. 1,0 cm;
 • Na obiekcie wykonano nawierzchnię z mieszanki SMA a na chodnikach nawierzchnię żywiczną;
 • Zastosowano nowe elementy: krawężniki kamienne, poręcze typu miejskiego i barieroporęcze, na dojazdach bariery energochłonne;
 • W zakres modernizacji wchodziły roboty renowacyjne: uzupełnienie ubytków betonu i pokrywanie powłokami malarskimi;    POWRÓT