Modernizacja dwóch wiaduktów na ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze - na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Towarowej wraz z ul. Sulechowską do ul. Urszuli


Opis dla jednego obiektu:
 • długość całkowita 254,35m
 • szerokość całkowita 9,76m

  Zakres remontu:
 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 • odtworzenie gzymsów wewnętrznych
 • wykonanie chodników
 • reprofilację płyty pomostowej materiałami PCC
 • wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej
 • wymianę krawężnika
 • wymianę dylatacji
 • wymianę barieroporęczy
 • naprawę betonów konstrukcyjnych
 • wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych
 • wykonanie robót malarskich
 • kanalizację deszczową
 • przebudowę oświetlenia
 • przebudowę dojazdów do wiaduktów
 • wymianę nawierzchni bitumicznej na wiaduktach i dojazdach


    POWRÓT