WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW BETONOWYCHul. Przemysłowa 9
64-200 Wolsztyn
 
tel. (0 68) 384 25 19
fax/tel. (0 68) 347 29 19

e-mail: wpb@mosty.zgora.plOFERUJEMY:
 
1. Betony klas od B-5 do B-45
 
2. Wyroby betonowe
 • kręgi od średnicy 40 cm do 200 cm
 • kostki chodnikowe: "Holland", "Behaton", "Starobruk"
 • bloczki fundamentowe
 • stopnie skarpowe
 • krawężniki, obrzeża chodnikowe
 • korytka ściekowe i ścieki uliczne
   
  3. Wyroby żelbetowe
 • rury przepustowe
 • kręgi od średnicy 40 cm do 200 cm
 • pokrywy studzienne i pierścienie odciążające
 • belki żelbetowe L-19 (nadproża) typy od N/120 do N/299
 • pale prefabrykowane
 • płyty kanałowe
 • elementy muru oporowego
 • płyty drogowe
   
  4. Usługi
 • zbrojarskie
 • elementy prefabrykowane na indywidualne zamówienie
 • piaskowanie
 • sprzętowe