O FIRMIE

  Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów "MOSTY" w Zielonej Górze zostało utworzone na bazie Rejonu Budowy Mostów powstałego w 1987 roku. Od 1992 roku do 31-05-2006r. prowadziło działalność jako przedsiębiorstwo państwowe.
Po prywatyzacji w dniu 01-06-2006r. funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Specjalizuje się w wykonywaniu robót budowlanych związanych z budową i modernizacją mostów, wiaduktów oraz przepustów.

  Działalność przedsiębiorstwa widoczna jest przede wszystkim na terenie Ziemi Lubuskiej. Firma wykonuje również roboty na zlecenie inwestorów z województw sąsiednich.

  Przedsiębiorstwo było współtwórcą konsorcjum trzech przedsiębiorstw ZPBM "MOSTY" - "KONTRAKT" i Spółka, w ramach którego od roku 1993 wybudowało obiekty mostowe na kilku kontraktach finansowanych z zagranicznych funduszy pomocowych.

  Wykonujemy również kompleksowe roboty naprawcze żelbetowych obiektów mostowych tj. zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji betonowych, naprawy i reprofilacje konstrukcji betonowych na bazie materiałów PCC, iniekcje uszczelniające i sklejające oraz zabezpieczenia antykorozyjne stali zbrojeniowej inhibitorami.

  Produkujemy pełną gamę betonów wszystkich klas. Nasza Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych produkuje elementy żelbetowe i betonowe dla budownictwa komunikacyjnego i ogólnego.

  Świadczymy również usługi sprzętowe.

  Zapewniamy szybką i rzetelną realizację zleconych zadań. Gwarantujemy kompletną dostawę materiałów i urządzeń na zlecony zakres robót. Doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra kierownicza i robotnicza gwarantuje solidną realizację podjętych zobowiązań zgodnie ze sztuką budowlaną i zachowaniem obowiązujących norm technicznych.